Odense Havelodselskabs gebyrliste

jf. vedtægt for haveforeningerne i Odense Havelodselskab -§ 7 (senest opdateret 24.8.2022)

 • Indmeldelsesgebyr - nye medlemmer 1.000 kr. 
 • Børn af afdøde eller nulevende medlemmer - medlemsgebyr 250 kr.
 • Byt af kolonihave i samme forening 250 kr. pr. medlem
 • Manglende orientering om adresseændring 250 kr. 
 • Vurdering af kolonihavehus 500 kr.
 • Vurdering til Advokat / Skifteret - af have og hus på havelod 800 kr.
 • Påkrav om manglende lejebetaling 250 kr.  
 • Påkrav om misligholdelse af vedtægt, ordensregler og lejekontrakt 500 kr.
 • Ophævelse af medlemskab 500 kr.

 

Indbetales til Odense Havelodselskab:

 • Ankesag 500 kr.
 • Byggetilladelse/bygegodkendelse 500 kr.
  Uanset hvad derønskes opført, som kræver byggetilladelse skal der forudfor tilladelse til byggeriet indbetales gebyr.Gebyret overføres til kontoi OHS: 5387-7737128 
  Når byggerietfærdigmeldes overføres 250,-retur til foreningen

 

Vedtaget på Haugstedsmindes generalforsamling 11. februar 2017

 • Hvis der ikke træffes nogen i haven, når vandet åbnes, opkræves et gebyr på 100 kr.
 • Hvis vurderingsudvalget møder forgæves op til en vurdering (ex. manglende fremmøde, ulovlig bebyggelse, e.l.), opkræves et gebyr på 250 kr.

Gebyrliste 24.08.22