Gebyrliste 2018

Odense Havelodselskabs gebyrliste

jf. §24 i vedtægter for Odense Havelodselskab (senest opdateret 27.3.2018)

 • Indmeldelse nye medlemmer 500 kr. 
 • Børn af afdøde medlemmer kan overtage haven 250 kr.
 • Medlemmer i samme forening bytter have 250 kr. pr. medlem

 • Påkrav om manglende lejebetaling 250 kr.  
 • Påkrav om misligholdelse af Vedtægten, Ordensregler og Lejekontrakten med Odense kommune 500 kr.
 • Ophævelse af medlemskab 500 kr.

 • Manglende orientering om ændring af adresse 250 kr. 

 • Vurdering til medlem af have og hus på havelod  500 kr.
 • Vurdering til advokat/skifteret af have og hus på havelod 800 kr.

 • Havelodsselskabet:
  - Ankesag 500 kr.
  - Byggeansøgning til nyopførelse af kolonihavehus 500 kr.
    (ikke gebyr ved tiltilbygning, skur, legehus, pavillion eller drivhus)
     Gebyret indbetales på Kredsens konto i AL-bank  5387 - 0403475

Vedtaget på Haugstedsmindes generalforsamling 11. februar 2017

 • Hvis der ikke træffes nogen i haven, når vandet åbnes, opkræves et gebyr på 100 kr.
 • Hvis vurderingsudvalget møder forgæves op til en vurdering (ex. manglende fremmøde, ulovlig bebyggelse, e.l.), opkræves et gebyr på 250 kr.