Tillæg til lejekontrakt

Den 28. januar 2016.
Regler for byggeri og ophold i Odense kommunes kolonihaveforeninger.

Adresseskift:

Ny adresse – skal meddeles kasseren, haugstedsminde@hotmail.dk inden otte dage. Ellers risikerer du et gebyr på 100 kroner.

Afbrænding:

Kommunen har besluttet, at afbrænding ikke må finde sted. Men et lille hyggebål med tørt brænde accepteres.

Affald:

Du må selvfølgelig ikke lægge affald i og omkring havekolonien.

Hvis du har husholdningsaffald, skal du altid selv tage det med hjem fra kolonihaven. Madaffald må under ingen omstændigheder ligge i have eller havehuset.

Se mere information under fanen "Haveaffald".

Byggeplaner:

Har du byggeplaner? Nybygning, ombygning, tilbygning, opsætning af drivhuse

Du skal søge om dette, og ansøgningen skal underskrives af bestyrelsen og Odense Havelodselskab og godkendes før du må gå i gang. Byggeansøgningen hentes på Odense Havelodselskabs hjemmeside

Når dit byggeri er færdig, skal det endeligt godkendes af Odense Havelodselskab.

Se også PDF "Tillæg til lejekontrakt"  

El:

Ønsker du el installeret i sin kolonihave, skal du kontakte en autoriseret elinstallatør.

Forsikring:

Hus i haver, der er købt efter den 1. januar 2016, skal have en brandforsikring. 
Vi opfordrer kraftigt alle til at have brandforsikret sit hus.

Gas:

Du skal være opmærksom på, at slanger til og fra gasflasker højest må være to år gammel. Det står på slangen, hvilket år den er fra. Så skift gasslange hvert andet år, tak.

Hæk:

Haverne skal generelt have et åbent udtryk. Hæk ud mod sti skal derfor være lav nok til, at det er muligt at kigge ind over hækken og se de flotte og hyggelige haver.

Kun hække ud mod cykelsti, Falen og p-pladsen må være op til maks. 180 cm og ikke mere.

Mange medlemmer har aftaler med naboen om at lade hækken gro højere op, f.eks. ved terrassen, så man har lidt privatliv.

Dette blander bestyrelsen sig normalt ikke i. Men hvis to naboer ikke kan blive enige om hæk højden i deres skel, så gælder ordensreglerne.

Høje hække mellem naboer skal klippes ned ved havesalg. Med mindre den nye haveejer er indforstået med, at hækken godt kan være højere i skel. 

Kompost:

Man bliver mange gange forbavset over, hvad der bliver smidt væk som affald: Plantedele, kviste, smågrene, grønt fra hækklipning.

I alle haver skal der være plads til en kompostkasse til alt det grønne og vi opfordrer alle til at udnytte dette - få god og gratis muldjord. Kør ikke din have væk på trillebør.

Læs mere om kompostering på Odense Renovations hjemmeside  

Motorstøj fra maskiner:

Mange maskiner letter os for tungt arbejde, men de støjer og generer naboer.

Generalforsamlingen har derfor besluttet at henstille til alle:
Undgå motorstøj, støj ikke i weekenden – og specielt ikke søndag eftermiddag. 

P-tilladelse ved indkørslen:

Du skal have P-kort for at kunne parkere lovligt på den lille P-plads ved vores indkørsel fra Falen.

Apcao Parkering tjekker gyldigt P-kort på vores plads, da vi tidligere har haft problemer med, at pladsen var optaget af patienter/ansatte ved OUH. Så hvis du vil undgå en P-afgift, skal P-kortet være i din forrude.

P-kortet gælder for 2019-20 og koster 200 kr. - dog 50 kr. for resten af 2020.

Kontakt bestyrelsen haugstedsminde@hotmail.dk, hvis du ønsker at købe et P-kort. 

Rotter:

Ser du en rotte, så har du pligt til straks at anmelde det til Mortalin, tlf. 88 42 00 00; så kan vi undgå, at de breder sig.

Har du problemer med mosegrise og muldvarpe, så kan du besøge denne hjemmeside www.mortalin.dk

Du kan også læse mere på odenserenovation.dk/skadedyr

Salg af haver:

Hvilke haver, der er til salg, kan du bl.a. se her på hjemmesiden.

Al salg af kolonihaver skal foregå gennem bestyrelsen, efter havehuset er vurderet af vurderingsudvalget. Vurderingsudvalget fastsætter bl.a. den maksimalt tilladte salgspris, der vil fremgå af vurderingsrapporten.
Ønskes havehuset vurderet, kontakt vurderingsudvalget på mail: Vurdering-Haugstedsminde@hotmail.com

Før salg skal du henvende dig til vurderingsudvalget. Ingen haver må sælges før de er vurderet. Det koster 500 kr. at få sin have vurderet.

Sælger skal til køber udlevere vurderingsrapporten og salgsdokumentet, som køber underskriver ved køb. Sælger skal også oplyse

* at køber ved salget skal forevise sundhedskort samt billede legitimation til bestyrelsen.

* at køber ved salg skal medbringe 500 kr. kontant for medlemskab i H/F Haugstedsminde.

Køber har seks hvedages fortrydelsesret. Dette betyder, at købesummen deponeres på foreningens konto, og først sættes ind på sælgers konto efter de seks hverdage.

Samletank:

Se særskilt fane "Samletank".

Skorstensfejer:

For nogle år siden blev der indført en frit valgs ordning mellem kommunernes landsforening og skorstensfejerlauget. Det har gjort det muligt for borgerne selv at kunne vælge hvilken skorstensfejer de vil have besøg af.

Salgsdokumentet - info til køber m. vurdering

Pensionist huse i Odense Havelodsselskab

Kort og godt til køber

Denne info skal sælger give til køber før et salg