Velkommen til Haugstedsminde Haveforening 

  


Girokort vedrørende haveleje
bliver fremsendt medio maj.
Grunden til den sene fremsendelse er overflytning til kolonihaveforbundet af foreningens økonomi.

Tidligere betalingsservice har desværre ikke kunne overføres, så det fremsendte girokort bedes igen tilmeldes PBS.
Det vil ligeledes fremgå af girokortet.

Kom nu: handlingsplaner inden 15. maj

Der er stadig nogen, der ikke har hentet handlingsplaner for deres haver vedr. byggeri, spildevand m.v.

Har du byggeri, der ligger tættere på skel end 2,5 meter, for stor bygge procent eller vand i huset med sivebrønd, bad, toilet m.v. altså spildevand, så ligger der en skrivelse fra kommunen til dig.

Vejledning fra kommunen vedr. brandsikring. Se under love og vedtægter.

Skemaet skal være udfyldt og afleveret til bestyrelsen (fx i postkassen) senest den 15. maj 2017.

 

 P-tilladelse ved indkørslen

1. april skal du have p-kort for, for at kunne parkere på den lille p-plads ved vores indkørsel. 

Vi har fået Apcoa Parkering til at administrere vores plads, da vi ofte har problemer med, at pladsen er optaget af patienter/ansatte hos OUH. Så hvis du ikke vil have en bøde, skal p-kortet være i din forrude.

Kortet kan du få udleveret af bestyrelsen. Mød op på kontoret når vi er der den første søndag i måneden fra 10 til 12.

Du skal betale et depositum på kr. 100,00 pr. kort, som du naturligvis får igen, hvis kortet afleveres. 

 

Mailadresser

Bestyrelsen er ved at indsamle mailadresser på vores medlemmer, så vi kan sende informationer ud, uden at skulle bruge foreningens penge på porto. Så send venligst en mail med oplysninger om din mailadresse, dit havenummer og gang til:

haugstedsminde@hotmail.dk

 

Kontoret

Kontoret er åbent fra 9.30 til 11.00 den første søndag i hver måned fra april til september.

Salg af haver mv. sker i dette tidsrum.

Du kan altid skrive til os. Brug enten kontorets postkasse eller haugstedsminde@hotmail.dk