Velkommen til Haugstedsminde Haveforening 

 

 

 

 


 

Indkaldes til ordinær generalforsamling

lørdag den 11. februar 2017 kl. 10

 SuperBrugsen Vestergade76 mødelokale 1.sal

 

Med følgende dagsorden:

1.  Valg af dirigent

     1a. Nedsættelse af stemmeudvalg

2.  Formandens beretning

3.  Fremlæggelse af revideret regnskab

     3a. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år

4.  Indkomne forslag

5.  Valg af kasserer. På valg Kim Sørensen. Ønsker ikke genvalg

     5a. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år. På valg er Kurt Hansen .Ønsker ikke genvalg

     5b. Valg af 2 bestyrelses suppleanter for 1 år

     5c. Valg af en revisor for 2 år. På valg er Bjarne Jakobsen

     5d. Valg af 2 revisor suppleanter for 1 år

     5e. Valg af delegerede til Repræsentantskabet

     5g. Valg til vurderingsudvalg for 2 år. Kim Sørensen går af

     5h. Valg af festudvalg

6.  Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftlig være formanden i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.

Der skal gøres opmærksom på at hver havelod har 1 stemme ifølge generalforsamlingens beslutning fra 1993.


 

"STILLINGSOPSLAG"

 Er du vores nye kasserer?

Da vores kasserer har solgt sit hus og dermed flytter, mangler vi en ny, der vil stille op til generalforsamlingen den 11. februar.

Du skal have regnskabsforståelse og kunne lave regnskab på PC. Opgaven er at indkassere haveleje, betale regninger, ordne have salg/køb, lave årsregnskab og budget.

Du skal kunne sætte dig ind i vedtægter og gældende regler.

Er du vores nye bestyrelsesmedlem?

Kurt har valgt at stoppe efter mange år som bestyrelsesmedlem. Stor tak til ham, men han skal erstattes.

Derfor søger vi et nyt medlem.

Du skal kunne indgå i vores bestyrelse og have kendskab til EDB.

Du skal kunne sætte dig ind i vedtægter og gældende regler.

Du skal kunne tage referat af vores møder.

Vil du være nyt medlem af vurderingsudvalget?

Vi søger nye medlemmer af vurderingsudvalget.

Du skal have kendskab til EDB, måske have håndværksmæssige eller bygningsmæssige kundskaber eller en fornemmelse for vores haver og kunne møde, når der er haver til salg.

Alt foregår iflg. bestemmelser fra Kolonihaveforbundet.

Er du vores nye havemand?

Vil du vedligeholde vores grønne områder?

Slå græs ved kontoret og klippe hækken ud til gang 2.

Slå græsset på den store p-plads.

Er du vores nye serviceassistent?

Du skal rengøre vores toiletter en gang om ugen fra slutningen af marts til slut oktober.

Kontakt formanden, hvis du vil have mere information.

Vederlag efter SKAT og vores bestemmelser.

 

Mailadresser

Bestyrelsen er ved at indsamle mailadresser på vores medlemmer, så vi kan sende informationer ud, uden at skulle bruge foreningens penge på porto. Så send venligst en mail med oplysninger om din mailadresse, dit havenummer og gang til:

haugstedsminde@hotmail.dk

 

 

Kontoret

Kontoret er åbent fra 10.00 til 11.00 den første søndag i hver måned fra april til september.

Du kan altid skrive til os. Brug enten kontorets postkasse eller haugstedsminde@hotmail.dk